Definition af bevisudstedende investeringsforening

Ved en bevisudstedende investeringsforening forstås, at medlemmerne i en bevisudstedende afdeling køber et antal omsættelige andele/beviser - typisk i stykker af 100 kroner til en bestemt kurs.

Bevisudstedende foreninger er enten udloddende eller akkumulerende.

Begrebet "bevisudstedende investeringsforeninger" svarer fuldstændigt til begrebet "certifikatudstedende investeringsforeninger".