Definition af certifikatudstedende investeringsforening

Ved en certifikatudstedende investeringsforening forstås en investeringsforening, som udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud (benævnes investeringsforeningsbeviser eller beviser).

Beviserne skal være særskilte dokumenter med et bestemt pålydende, så medlemmet får del i overskud og formue i forhold til certifikatets pålydende. Medlemmet køber således et antal omsættelige andele/beviser - typisk i stykker af 100 kroner til en bestemt kurs.

Begrebet "certifikatudstedende investeringsforening" svarer fuldstændigt til begrebet "bevisudstedende investeringsforening".