Definition af deltager

Ved en deltager forstås i relation til investeringsforeninger og SIKAV'er, de fysiske personer, selskaber, fonde, foreninger og andre, som ejer en andel af investeringsforeningens formue. Begrebet deltager dækker samme personkreds som investorer.