Definition af derivater

Ved en derivat forstås et finansielt instrument eller produkt, hvis værdi er afledt af prisudviklingen på et andet produkt som aktier eller valuta, eller af udviklingen i bestemte rentesatser.

Derivater er navngivet fra det engelske "derivatives" der betyder "afledede".