Definition af emission

Ved en emission forstås, at der indtræder nye investorer (medlemmer) i investeringsforeningen.