Definition af indløsning

Ved indløsning forstås, at investorer (medlemmer) udtræder af investeringsforeningen.