Definition af investeringsselskab

Ved et investeringsselskab forstås i relation til den subjektive skattepligt selskaber, investeringsforeninger m.fl., hvor medlemmerne/investorerne er skattepligtige i henhold til ABL § 19, og selskabet mv. dermed er omfattet af reglen i SEL § 3, stk. 1, nr. 19.