Definition af investorer

Ved investor forstås i relation til investeringsforeninger, de fysiske personer, selskaber, fonde, foreninger og andre, som ejer en andel af investeringsforeningens formue. Begrebet medlemmer dækker samme personkreds som investorer.