Definition af pengemarkedsinstrumenter

Ved pengemarkedsinstrumenter forstås som udgangspunkt instrumenter, der handles på pengemarkedet, som er likvide og som til enhver tid kan værdiansættes.