Definition af SIKAV

En SIKAV er et selskab med variabel kapital, der løbende kan forhøjes og nedsættes i forbindelse med emission og indløsning.

I Danmark kan der kun stiftes selskaber med variabel kapital, der er omfattet af UCITS direktivet.

SIKAV'er kan stiftes fra den 1. juli 2012.