Indhold

Dette afsnit handler om en nærmere fastlæggelse af omfanget af den særlige tavshedspligt.

Afsnittet indeholder: