Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår der skal vejledes om indbringelse af afgørelser for domstolene.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der skal vejledes om muligheden for sagsanlæg ved domstolene, hvis der gælder lovbestemte frister for et sagsanlæg. Se FVL § 26.

Bemærk

Pr. 1 juli 2020 er det muligt for skatteydere at indbringe en sag for domstolene direkte. Klager skal således ikke udnytte den administrative rekurs inden domstolsprøvelse eller afvente 6 måneder efter indbringelse for den administrative klageinstans.

Sagen skal indbringes for domstolene senest tre måneder efter, at afgørelsen er truffet. Der sker ingen ændringer for aktindsigt.

Se SFL § 48.

Se også

A.A.10.3 Domstolsprøvelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1999.488.VLD

Et moderselskab, som er sambeskattet med et datterselskab, skal have klagevejledning, når selskabet underrettes om ændrede skatteansættelser for datterselskabet.