Dato for udgivelse
25 Jun 2010 14:09
Gyldig til
1. januar 2012
Sagsnummer
2010-212-0015
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Folketinget har vedtaget lov nr. 626 af 11. juni 2010 om bl.a. tillægsafgift på cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand samt forhøjelse af tillægsafgiften på alkoholsodavand. Nyhedsbrevet omhandler afgiftssatser, tillægsafgift på cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand og procedure for afgiftsberigtigede varer.

Folketinget har vedtaget lov nr. 626 af 11. juni 2010 om bl.a. tillægsafgift på cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand samt forhøjelse af tillægsafgiften på alkoholsodavand fra 1. august 2010. Fra den 1. august gælder den forhøjede tillægsafgift for alle alkoholsodavand klassificeret under position 2206, og som samtidig er en blanding af en ikke-alkoholholdig drikkevare henhørende under position KN 2201, 2202 eller 2009 med enten et malt- eller vinbaseret produkt klassificeret under KN 2206 eller spiritus henhørende under position KN 2208 i EU´s nomenklatur.

Tillægsafgiften for alkoholsodavand stiger med 25 øre pr. liter.

De nye satser (tillægsafgift) for maltbaserede alkoholsodavand er:

   

 kr. pr. liter

 1)

 hvis blandingens alkoholindhold er 10 pct. vol. eller derunder

 8,60

 2)

 hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. 

 15,05

 

De nye satser (tillægsafgift) for vinbaserede alkoholsodavand er:

   

 kr. pr. liter

 1)

 hvis blandingens alkoholindhold er 10 pct. vol. eller derunder

 7,50

 2)

 hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. 

 15,00

 

For spiritusbaserede alkoholsodavand udgør tillægsafgiften 3,15 kr. pr. liter 100 pct. ætanolstyrke

 

 Fra 1. august 2010 skal der betales tillægsafgift af cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand. Cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand er i loven defineret som et produkt, der tariferes under position KN 2206, og som er en blanding af en cider-/vinbaseret drikkevare tariferet under KN 2206 med:

  • Et produkt tariferet som KN 2201 (vand med og uden kulsyre) eller med
  • Et produkt tariferet som KN 2202 (vand tilsat smag med og uden kulsyre) eller med
  • Et produkt tariferet som KN 2009 (frugt- eller grøntsagssaft)

Eksempel

Hvis en cider eller frugtvin tariferet som KN 2206 tilsættes vand og kulsyre (KN 2201) vil dette produkt opfylde lovens to betingelser for definition af en alkoholsodavand. Den færdige blanding (cider/frugtvin, vand og kulsyre) tariferes under position KN 2206, og er samtidig en blanding af cider eller frugtvin (KN 2206) og vand med kulsyre (KN 2201).

En cider tariferet som KN 2206, som består af 100 % æblesaft, der er gæret, vil derfor ikke være omfattet af definitionen på alkoholsodavand. Dette skyldes, at den gærede frugtsaft ikke er blandet med produkter fra position KN 2201, 2202 eller 2009.

De nye afgiftssatser gælder for varer, som den 1. august 2010 findes i uberigtiget stand hos autoriserede oplagshavere, der fremstiller eller indfører disse varer fra udlandet. Varer, som er overgået til forbrug og derimod allerede er afgiftsberigtiget inden den 1. august 2010 kan sælges efter den 1. august 2010, uden opkrævning af yderligere afgift. Med overgang til forbrug forstås udlevering af varerne til en kunde fra en autoriseret oplagshaver. Autoriserede oplaghavere kan altså kun afgiftsberigtige varer med gammel afgift, hvis varerne udleveres til kunderne inden 1. august 2010.