Dato for udgivelse
25 Jun 2010 11:55
Resumé

Skatteministeren har besluttet at udskyde fristen for indsendelse af selvangivelse via TastSelv til og med den 8. juli 2010. Fristen udskydes fordi revisorer har haft problemer med at anvende deres særlige adgang til TastSelv på vegne af deres kunder.


En halv million erhvervsdrivende, 100.000 selskaber og 130.000 begrænset skattepligtige skal normalt aflevere selvangivelse den 1. juli. Nu kan selvangivelsen afleveres via TastSelv helt frem til og med den 8. juli uden beregning af skattetillæg.

Afleveringsfristen udskydes, fordi der har været tekniske problemer med den adgang til TastSelv, som revisorer benytter på vegne af deres kunder, når selvangivelsen skal indberettes. Der har været tekniske problemer med denne særlige revisor-adgang i en periode.

- Jeg har lyttet til de bekymringer, som revisorbranchen har anført, og har derfor besluttet, at afleveringsfristen udskydes til og med den 8. juli, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Udsættelsen af denne frist gælder både for selvstændigt erhvervsdrivende og begrænset skattepligtige med selvangivelsesfrist 1. juli 2010 og for selskaber med selvangivelsesfrist mellem den 30. juni og 7. juli 2010. Ved for sen selvangivelse vil skattetillæg i stedet blive beregnet fra den 9. juli 2010.

Yderligere oplysninger: Journalister: 7237 0900; borgere og virksomheder: 7222 1818