åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Afsnit Q.3 Særordningen for rejsebureauer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Særordningen for rejsebureauer finder anvendelse på transaktioner indenfor EU udført af rejsebureauer, der handler i eget navn overfor den rejsende, og som til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige. De omhandlede transaktioner, som udføres af rejsebureauerne med henblik på gennemførelse af en rejse, anses som én enkelt ydelse. I modsætning til de almindelige principper for momsordningen, beregnes momsen, som skal betales af pakkerejsen, på grundlag af rejsebureauets fortjenstmargen i stedet for af det samlede vederlag (kundens betaling), som rejsebureauet modtager for pakkerejsen.

Særordningen for rejsebureauer er en fælles EU-ordning, jf. Momssystemdirektivets artikler 306-310 (tidligere artikel 26 i 6. momsdirektiv). Ordningen gør det muligt for rejsebureauerne at betale momsen af alle deres ydelser i én medlemsstat. Uden særordningen ville rejsebureauerne være pligtige til at lade sig registrere og betale moms i alle de medlemsstater, hvor de enkelte ydelser, som de leverer, som led i deres virksomhed, har leveringssted. Eksempelvis vil indlogering på hotel, som rejsebureauet indkøber i eget navn, og videresælger som en del af en pakkerejse til den rejsende, have leveringssted i det land, hvor hotellet er beliggende. Uden særordningen ville rejsebureauet derfor være forpligtet til at lade sig registrere i alle de EU-lande, hvor de køber og videresælger hotelophold. Leveringsstedet for rejsebureauets tjenesteydelser, omfattet af særordningen, er det sted, hvor rejsebureauet har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed (etableringslandet) eller har et fast forretningssted, hvorfra tjenesteydelserne leveres. For rejsebureauer, der er etableret i Danmark, er leveringsstedet herefter her i landet, uanset rejsen som sådan foregår uden for Danmark.

Rejsebureauet har ikke fradragsret for de indkøbte ydelser. Virkningen af særordningen er derfor den, at den rejsendes forbrug beskattes i forbrugslandet - d.v.s på destinationen for rejsen - og alene rejsebureauets fortjenstmargen beskattes i etableringslandet.

Særordningen finder anvendelse i Danmark fra den 1. januar 2011, jf. og ►lov nr. 1361 af 8. december 2010◄. Samtidig den hidtidige momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed  (se evt. Momsvejledning 2010-2, D.11.16, ).