Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.17.5 om leveringsstedet for rejsebureauydelsen ML § 67 b.