Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.17.6 om momsgrundlaget ML § 67 c.