Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.17.8 om egenproducerede ydelser ML § 67.