Behandlingskravet er ens for både alternative behandlere og andre sundhedspersoner.

Definitionen på behandling i momslovens forstand bygger på et EU-retligt begreb. SKAT anvender definitionen ved vurderingen af, hvilke behandlinger, der kan blive momsfritaget. Vi er godt klar over, at alternative behandlere, betragter alle deres ydelser, som behandlinger. I momslovens forstand kan vi bare ikke momsfritage dem alle.

EU-domstolen har følgende definition på behandlinger, som kan blive momsfritaget:

Det er kun behandling af personer med henblik på at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme, eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier), som kan blive omfattet af momsfritagelsen.

Forebyggelse skal også rette sig mod sygdomme eller sundhedsmæssig uregelmæssigheder.

Ydelserne skal relatere sig til en persons konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed. Ydelserne skal også have et terapeutisk formål. Det vil sige, at der skal være tale om behandling af sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier).

Eksempler på momsfrie behandlinger:

 • Egentlig sygdomsbehandling
 • Forebyggelse af specifik sygdom.

   

   

  Eksempler på momspligtige behandlinger:
  Behandlinger inden for livsfilosofier, skønhedspleje, personligt velvære, personlig udvikling, meditation, drømmetydning, clairvoyance, coaching, stress, supervision, fjernelse af uønsket hårvækst, tarmskylning, kropsbehandlinger rettet mod vægt og figurproblemer, herunder kostrådgivning, kan fx ikke blive momsfritaget. Det er der blandt andet taget stilling til i en række domme fra Landsskatteretten og Skatterådet mv.

   

  Dokumentation
  SKAT kan forlange dokumentation for, at der bliver udført momsfrie behandlinger. Dokumentationen kan være klientkort, journaler eller lignende, hvoraf det fremgår, hvilken diagnose, der er stillet og hvilken behandling der er iværksat. Medarbejdere ved SKAT har tavshedspligt.

   

  Fritagelsen omfatter ikke dyr
  Momsfritagelsen gælder kun for behandling af mennesker. Behandling af dyr er altid momspligtig.

   

  RAB (Registreret Alternativ Behandler) giver ikke momsfritagelse
  Man kan ikke blive momsfritaget alene fordi man er Registreret Alternativ Behandler (RAB), da kravene for RAB- registrering og momsfritagelse ikke er ens.

   

  Diagnoser
  Vi bliver ofte mødt med udsagn om, at alternative behandlere ikke må stille diagnoser. SKAT er af den opfattelse, at alternative behandlere godt må stille diagnoser. Man må bare ikke foregive, at man gør det i egenskab af, at man er læge.