Registreringsgrænse på 50.000 kr.

Hvis du har en momspligtig omsætning på over 50.000 kr. om året, skal du registreres for moms.

Momspligtige behandlinger

Hvis du har momspligtige behandlinger, skal du betale moms af dem. Til gengæld får du mulighed for få momsfradrag for nogle af dine udgifter.

Momspligtige indtægter

Du skal opkræve 25 % moms af dine indtægter. Hvis du sælger til private, skal du enten udstede en forenklet faktura eller registrere indtægterne på et kasseapparat.

En forenklet faktura skal mindst indeholde disse oplysninger:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens CVR-nr
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Leverancens art
 • Momsbeløbets størrelse (kan oplyses ved at skrive på fakturaen, at momsen udgør 20 % af den betalte pris).

Hvis du vælger at bruge et kasseapparat, skal du udlevere en kassebon til kunden. Den skal indeholde disse oplysninger:

 • Virksomhedens navn eller CVR-nr
 • Udstedelsesdato
 • Leverancens art
 • Momsbeløbets størrelse (kan oplyses ved at oplyse på kassebonen, at momsen udgør 20 % af den betalte pris).

Salg af varer

Salg af varer er som udgangspunkt momspligtigt, medmindre varen anvendes som en integreret del af den momsfrie behandling. Hvis du fx bruger en creme til en momsfri massagebehandling, sælger du ikke en creme til kunden. Brugen af cremen er en del af den momsfri massagebehandling. Hvis kunden ønsker at købe en creme til eget brug, er der derimod tale om et momspligtigt varesalg. Det samme gælder for salg af medicin. Hvis du i forbindelse med de momsfrie behandlinger sælger medicin, som kunden selv skal anvende, skal du betale moms af salget.

Fuldt fradrag for direkte udgifter

Du kan få fuldt momsfradrag for de udgifter, du kun anvender i forbindelse med de momspligtige indtægter.

Eksempel:
Der sælges produkter, som creme og naturmedicin. Indkøbene bliver kun anvendt til videresalg.

Indkøb cremer  

 2.500 kr.

Indkøb naturmedicin 

 3.000 kr.

Samlet indkøb ekskl. moms

 5.500 kr.

Moms 25 %

 1.375 kr.

Samlet indkøb inkl.  moms

6.875 kr.

Virksomheden kan få et momsfradrag på 1.375 kr.

Virksomheden kan ikke få momsfradrag for de udgifter, som kun anvendes i forbindelse med de momsfrie indtægter.                                                                                                                                                

Fællesudgifter

Hvis du har udgifter, som bliver anvendt både i forbindelse med de momsfrie og de momspligtige indtægter, kan du få delvist fradrag for momsen. Det er typisk udgifter til administration, revisor og lokaleudgifter. 

SALG

Momspligtig

Momsfrit

 

KØB

Fuldt fradrag for moms

Intet fradrag for moms

Fællesudgifter

Delvist fradrag for moms

Du skal foretage fordelingen på grundlag af forholdet mellem den momspligtige og den momsfrie omsætning.

 

Eksempel:

Momspligtig omsætning 

 500.000 kr.

Momsfri omsætning 

 200.000 kr.

Samlede omsætning 

 700.000 kr.

 

Fradragsprocenten:       500.000 x 100  =  71,42 %
                                            700.000

Fradragsprocenten bliver altid oprundet til nærmeste hele tal = 72 %

Fællesudgifter:

 Administration (blyanter og papir) 

 100 kr.

 Revisor  

 4.000 kr.

 I alt ekskl. moms

 4.100 kr.

 Moms 25 %  

 1.025 kr.

Virksomheden kan få et momsfradrag på 72 % af 1.025 kr. = 738 kr.

Momsregnskab

Du skal føre et momsregnskab. Der er krav om, at regnskabet skal indeholde forskellige konti. Hos alternative behandlere og andre sundhedspersoner vil der som udgangspunkt være 2 konti:

 • Konto for salgsmoms
 • Konto for købsmoms

kontoen for salgsmoms skal du føre den salgsmoms, der er opkrævet i momsperioden. Bogføringen skal ske på grundlag af fakturaer eller kasseboner.

kontoen for købsmoms skal du føre den købsmoms, der er fradrag for i momsperioden. Du skal kunne dokumentere de momsbeløb, som du trækker fra som købsmoms. Dokumentationen skal være fakturaer, kasseboner eller afregningsbilag.

Regnskabet med momsen skal føres i det almindelige forretningsregnskab.

Angivelse og betaling

Momsen skal angives for hver momsperiode. Man starter med at blive registreret med kvartalet som momsperiode. Angivelses- og betalingsfristerne er:

Kvartal

Angivelses- og betalingsfrist

1. kvartal

1. juni

2. kvartal

1. september

3. kvartal

1. december

4. kvartal

1. marts

Momsen indberettes i TastSelv-Erhverv, og du får automatisk en huskemail, når du skal angive moms.