Mange alternative behandlere og andre sundhedspersoner har både momsfrie og momspligtige behandlinger og salg af varer, og derfor skal der oftest betales både moms og lønsumsafgift.

Da regnskabet viser det samlede skattemæssige overskud, skal du derfor finde ud af, hvor meget af det skattemæssige overskud, der vedrører de momsfrie indtægter. Det kan du gøre ved en omsætningsfordeling.

Eksempel:

Momspligtig omsætning 

 500.000 kr.

Momsfri omsætning 

 200.000 kr.

Samlet omsætning 

 700.000 kr.

Momsfri andel:       200.000 x 100  =  28,57 %
                                     700.000

Her skal du bruge to decimaler.

Eksempel:

 Samlet skattemæssigt overskud før renter

 300.000 kr.

 Momsfri andel udgør 28,57 %

 85.710 kr.

 Lønsumsafgift 4,12 % af 85.710 kr. 

 3.531 kr.

Hvis du udbetaler løn til medarbejdere, så skal du også beregne lønsumsafgift af den del af lønudgiften, som vedrører den lønsumsafgiftspligtige aktivitet.

Du skal medregne den del af lønnen, som svarer til det antal timer, som rent faktisk er anvendt til den lønsumsafgiftspligtige aktivitet.  Du kan opgøre tidsforbruget ved at dine medarbejdere registrerer det antal timer, der rent faktisk bruges på den lønsumsafgiftspligtige aktivitet, den lønsumsafgiftsfrie aktivitet og eventuel fællestid, som ikke kan opdeles på lønsumsafgiftspligtig og lønsumsafgiftsfri aktivitet.

Du kan læse mere om opgørelsen i den juridiske vejledning, afsnit D.B.4.7.4.1.

Hovedregel

Eksempel:

En virksomhed med salg af kosttilskud og zoneterapibehandlinger har både momspligtigt salg af produkter (kosttilskud) og momsfrie zoneterapibehandlinger. De momsfrie zoneterapibehandlinger er lønsumsafgiftspligtige. Virksomheden har tre medarbejdere ansat: A, B og C.

A har udelukkende momsfrie zoneterapibehandlinger (mandag - fredag). B står udelukkende for salget af produkterne (mandag - fredag). C har både zoneterapibehandlinger (mandag - torsdag) og står for salg af produkterne (fredag)

Ved opgørelsen af lønsummen skal indgå den fulde lønsum for A og 4/5 (4 ud af 5 dage) af lønsummen for C.

Medarbejder A: løn 100.000 kr. -> lønsumsafgift heraf: 4,12 % af 100.000 kr. = 4.120 kr.

Medarbejder B: løn 100.000 kr. -> ikke lønsumsafgiftspligtig

Medarbejder C: løn 100,000 kr. -> lønsumsafgift af 4/5 af 100.000 kr.: 4,12 % af 20.000 kr. = 824 kr.

Undtagelse

Hvis du ikke kan foretage en faktisk opgørelse af det antal timer, den enkelte person bruger til lønsumsafgiftspligtig aktivitet, skal du beregne lønsumsafgift af den del af tidsforbruget, der skønsmæssigt vedrører den lønsumsafgiftspligtige aktivitet. Du kan læse mere i den juridiske vejledning, afsnit D.B.4.7.4.3 om, hvad du skal gøre i forbindelse med skønnet.

Du kan for eksempel opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget på baggrund af fordelingen af omsætningen mellem den momsfrie omsætning og den momspligtige omsætning. I det tilfælde skal du opgøre fordelingen med to decimaler.

Man kan ikke selv vælge, om man vil betale moms eller lønsumsafgift

Der er ikke mulighed for at vælge at betale moms af alle indtægterne, da man ikke må opkræve moms af momsfrie indtægter.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 22 18 18 eller skrive til os via www.skat.dk/kontakt.