Indhold

Dette afsnit beskriver de betingelser, der skal være opfyldt, før et strafansvar kan gøres gældende.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om straffebestemmelserne i skatte- og afgiftslovgivningen (A.C.3.2.1.1)
 • Straffebestemmelser i skattekontrolloven, SKL-Lbk 1264 til og med indkomståret 2017 (A.C.3.2.1.2)
 • Straffebestemmelser i skattekontrollov, SKL (A.C.3.2.1.3)
 • Straffebestemmelser i skatteindberetningslov, SIL og DAC6-bekendtgørelsen (A.C.3.2.1.4
 • Straffebestemmelse i indkomstregisterloven, § 11 (A.C.3.2.1.5)
 • Straffebestemmelse i dødsboskatteloven, § 93 (A.C.3.2.1.6)
 • Straffebestemmelse i opkrævningsloven, § 17 (A.C.3.2.1.7)
 • Straffebestemmelser i kildeskatteloven, (A.C.3.2.1.8)
 • Tidligere straffebestemmelser i arbejdsmarkedsbidragsloven (A.C.3.2.1.9)
 • Straffebestemmelser i afgiftslovgivningen (A.C.3.2.1.10)
 • Straffebestemmelser i toldlovgivningen (A.C.3.2.1.11)
 • Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger (A.C.3.2.1.12)
 • Straffeloven (A.C.3.2.1.13).