Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen ved overtrædelser af kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

  • Den indeholdelsespligtiges strafansvar, KSL § 74 og § 74 A (A.C.3.2.1.8.1)
  • Lønmodtageres strafansvar, KSL § 75 (A.C.3.2.1.8.2)
  • Overtrædelse af fastsatte forskrifter, KSL § 76 (A.C.3.2.1.8.3).