Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af bestemmelserne i hele afgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om straffebestemmelserne i afgiftslovgivningen (A.C.3.2.1.10.1)
  • Særlig om straffebestemmelsen i momsloven, ML § 81 (A.C.3.2.1.10.2)
  • Særlige bestemmelser om skærpet bødestraf (colalovgivningen) (A.C.3.2.1.10.3)
  • Straffebestemmelsen i registreringsafgiftsloven, REGAL § 27 (A.C.3.2.1.10.4).