Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan en normalbøde beregnes ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen, som omfatter afgiftslove i skatte- og afgiftslovgivningen, men ikke momsloven, lønsumsafgiftsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og toldloven.

Afsnittet indeholder:

  • Bøder ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen
  • Bøder ved overtrædelse af visse bestemmelser i spiritusafgiftsloven.

Bøder ved overtrædelse af punktafgiftslovgivningen

Ved forsætlig unddragelse af punktafgifter

  • på 30.000 kr. og derunder beregnes bøden efter praksis med ½ gang det unddragne afgiftsbeløb
  • over 30.000 kr. og til og med 100.000 kr. beregnes bøden efter praksis med 15.000 kr. + 1 gang den del af det unddragne afgiftsbeløb, som overstiger 30.000 kr.

Ved grov uagtsomhed beregnes bøden efter praksis til halvdelen.

Eksempel 1

En person har forsætligt unddraget 80.000 kr. i afgift. Bøden bliver:

15.000 + (80.000 - 30.000 x 1) = 65.000

Eksempel 2

En person har ved grov uagtsomhed unddraget 80.000 kr. i afgift. Bøden bliver:

(15.000 + (80.000 - 30.000)) x ½ = 32.500 (afrundes til 30.000)

Se afsnit A.C.3.5.2.5 om nedrunding af bøder.

Bøder ved overtrædelse af visse bestemmelser i spiritusafgiftsloven

Sager om overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 1, stk. 3, (destillation) og § 36, stk. 1, (afdenaturering) karakteriseres i almindelighed som sket med forsæt til afgiftsunddragelse og medfører derfor straf efter spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2.

Straffesagen kan afgøres administrativt ved et bødeforelæg, hvis den forsætlige unddragelse af spiritusafgift ikke overstiger 100.000 kr. Bøden i de omhandlede sager er efter praksis 2 gange afgiften af den fremstillede spiritus (svarende til de bøder, der beregnes i smuglerisager).

Bemærk

Ved beregningen af bøder i sager om overtrædelse af spiritusafgiftslovens regler om destillation og afdenaturering, gælder der ingen:

  • minimumsgrænse på 5.000 kr. ved forsætlige afgiftsunddragelser
  • der sker ikke reduktion i bøden for unddragelse af afgift på 30.000 kr. og derunder.