Indhold

Afsnittet handler om fastsættelsen af ordensbøder ved overtrædelse af pligter (ordensforskrifter), som fremgår af forskellige love i skatte- og afgiftslovgivningen.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for anvendelse af ordensbøder (A.C.3.5.4.1)
  • Ordensbøder i opkrævningsloven og opkrævningsbekendtgørelsen (A.C.3.5.4.2)
  • Ordensbøder i kildeskattebekendtgørelsen (A.C.3.5.4.3)
  • Ordensbøder i momsloven og momsbekendtgørelsen (A.C.3.5.4.4)
  • Ordensbøder i punktafgiftslovene (A.C.3.5.4.5)
  • Ordensbøder i toldloven og toldbehandlingsbekendtgørelsen (A.C.3.5.4.6)
  • Ordensbøder i lovgivningen om registrering af køretøjer (A.C.3.5.4.7).

Bemærk

Ordensbødesatserne blev justeret i 2007 i forhold til den økonomiske udvikling fra det tidspunkt, hvor ordensbøderne sidst blev justeret. Se SKM2007.2.SKAT.

Der kan fremover foretages en generel justering af bødetaksterne, fx hvert 5. år, hvis den almindelige økonomiske udvikling tilsiger det.

Siden udsendelsen af SKM2007.2.SKAT er der kommet flere ordensbødesatser til. Desuden er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i kataloget. Det opdaterede ordensbødekatalog var tidligere gengivet i bilag 2 til "Processuelle regler på SKATs område".