Indhold

Dette afsnit handler om grunde til at nedsætte straffen

Afsnittet indeholder:

  • Strafnedsættelsesgrunde i straffeloven (A.C.3.5.5.1)
  • Praksis for strafnedsættelse i bødesager (A.C.3.5.5.2)