Indhold

Afsnittet beskriver, hvordan en skatte- og afgiftsstraffesag kan afsluttes administrativt. Det beskriver også, hvad der skal ske, hvis sagen ikke kan afsluttes administrativt, fordi den sigtede ikke ønsker at medvirke hertil.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle regler om anvendelse af bødeforelæg (A.C.3.6.1)
  • Regler om anvendelse af bødeforelæg i toldsager (A.C.3.6.2)
  • Regler om anvendelse af advarsel (A.C.3.6.3)
  • Regler om anvendelse af henstilling (A.C.3.6.4)
  • Regler om tiltalebegæring til politiet (A.C.3.6.5).

Se også

Se afsnit A.C.3.1 om kompetencen til at

  • afslutte en skatte-, moms-, afgifts- eller toldstraffesag uden retslig forfølgning
  • træffe en foreløbig afgørelse vedrørende bøde og efterbetaling i visse toldstraffesager.