Skattestyrelsens straffesagsenheder anvender fra 1. juli 2020 ikke henstillinger som led i behandlingen af administrative straffesager. Sager, hvor straffesagsenhederne vurderer, at der ikke er grundlag for et strafansvar, afsluttes med en meddelelse til den pågældende om, at sagen henlægges.