Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.9.4 om momspligtigt ved levering af nye bygninger.