Stiller en arbejdsgiver telefon, computer eller internet til rådighed for privat brug for en medarbejder mv., skal medarbejderen multimediebeskattes heraf.