Multimediebeskatningen gælder fra og med indkomståret 2010. Personer, der allerede har mindst ét multimedie til rådighed for privat brug og fortsætter med at have det, vil blive omfattet af multimediebeskatningen fra 1. januar 2010.

Har en medarbejder inden 22. april 2009 lavet en aftale med sin arbejdsgiver efter den såkaldte "hjemme-pc-ordning", udløser denne computer først multimediebeskatning fra 2013. Efter den særlige "hjemme-pc-ordning", der er ophævet, aftaler medarbejderen med sin arbejdsgiver at dele udgiften ved at have en hjemme-pc til rådighed, og arbejdsgiveren betaler minimum 25 procent af udgifterne ved at stille computeren til rådighed. Hvis personen imidlertid har et andet multimedie fra arbejdsgiveren til rådighed for privat anvendelse, udløser dette andet gode multimediebeskatning.

Ønsker en medarbejder at udtræde af en aftale om en "hjemme-pc-ordning", som medarbejderen har med sin arbejdsgiver, men fortsat har en computer til rådighed for privat brug, bliver medarbejderen fremover omfattet af de almindelige regler om multimediebeskatning.

Fra 1. januar 2011 (indkomståret 2011) gælder der en rabat for ægtefæller, sådan at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for begge ægtefæller, når begge ægtefæller beskattes. Se lov nr. 1563 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven (ægtefællerabat vedrørende multimediebeskatningen). Det er en betingelse for at opnå nedsættelse, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af multimedier udgør 4.000 kr.

Se også

  • A.B.1.9.13  i ligningsvejledningen 2009-2 om den dagældende "hjemme-pc-ordning".
  • C.A.5.2.1.3 om ægtefællerabatten.