Indhold

Afsnittet beskriver reglen for, hvornår man skal beskattes af multimedier.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

  • C.A.5.2.2 "Vurderingen af hvornår man har multimedier til rådighed for privat brug".
  • A.B.1.9.2 i Ligningsvejledningen; Almindelig del om rådighedsbegrebet ved fri bil.

Regel

Multimediebeskatningen er en rådighedsbeskatning. Det betyder, at det er rådigheden over multimediet til privat brug, der udløser beskatning. Det er ikke afgørende, om personen faktisk benytter et af de omfattede multimedier privat. Det forhold, at en person konkret har mulighed for at bruge godet privat, er nok til at udløse beskatningen. Samme rådighedsbegreb kendes blandt andet fra beskatningen af fri bil.

Skatterådet har udtalt, at hvor det i henhold til virksomhedens kvalitetssystem kun var tilladt at bruge IKT-udstyr og datanetværk erhvervsmæssigt, og overtrædelse af kvalitetssystemet kunne medføre påtale, advarsel eller afskedigelse, udløste computeren alligevel multimediebeskatning, hvis den blev taget med hjem. Se SKM2009.680.SR.

Skatterådet har taget stilling til en lignende situation, hvor det ikke var tilladt i henhold til virksomhedens it-politik at bruge computer privat, ligesom medarbejderne underskrev en tro og love-erklæring herom samt om, at misligholdelse var fyringsgrund. Skatterådet fandt alligevel, at computeren stod til rådighed for privat brug og skulle multimediebeskattes, hvis den blev taget med hjem, da arbejdsgiveren ikke havde en reel kontrolmulighed med medarbejdernes brug. Se SKM2009.686.SR.

Se også en situation, hvor det ikke var tilladt at bruge computeren privat, hvilket medarbejderen skrev under på ved ansættelsen. Skatterådet fandt, at det stadig ikke var muligt at føre en reel kontrol hermed, og at medarbejderne derfor skulle multimediebeskattes af en sådan computer, hvis den blev taget med hjem. Virksomheden kunne alene kontrollere, hvilke programmer, der lå på computeren, men ikke med fornøden sikkerhed, om der derudover havde været privat anvendelse af fx e-mail, internet, officepakken eller lignende. Se SKM2010.98.SR.

►I en sag om montører, der havde en bærbar computer med på bopælen, var computeren udstyret med en tidslåsning, der gjorde, at den kun kunne anvendes i tidsrummet svarende til montørernes arbejdstid. Uanset tro og love erklæring om, at den ikke måtte bruges privat, fandt Skatterådet, at computeren fortsat var til rådighed for privat anvendelse. Se SKM2011.277.SR.◄

Se også

  • C.A.5.2.2 "Vurderingen af hvornår man har multimedier til rådighed for privat brug".

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   
SKM2011.277.SR

►Montører, der havde en bærbar computer med på bopælen, som var computeren udstyret med en tidslåsning, der gjorde, at den kun kunne anvendes i tidsrummet svarende til montørernes arbejdstid. Uanset tro og love erklæring om, at den ikke måtte bruges privat, fandt Skatterådet, at computeren fortsat var til rådighed for privat anvendelse. Multimediebeskatning.

SKM2010.98.SR

Uden betydning, om der også var en mobiltelefon til rådighed for privat brug, når medarbejderne allerede blev multimediebeskattet af en computer. Det er den samlede skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der beskattes med et grundbeløb på 3.000 kr. (2010). Multimediebeskatning.

 

SKM2009.686.SR

Det var ikke tilladt i henhold til virksomhedens it-politik at bruge computer privat, ligesom medarbejderne underskrev en tro og love-erklæring herom samt om, at misligholdelse var fyringsgrund. Skatterådet fandt alligevel, at computeren stod til rådighed for privat brug, hvis den blev taget med hjem, da arbejdsgiveren ikke havde en reel kontrolmulighed med medarbejdernes brug. Multimediebeskatning.

 

SKM2009.680.SR

I henhold til virksomhedens kvalitetssystem var det kun tilladt at bruge computer erhvervsmæssigt og overtrædelse kunne medføre påtale, advarsel eller afskedigelse. Skatterådet fandt alligevel, at multimedierne udløste beskatning, hvis de blev taget med hjem. Multimediebeskatning.