Har en person multimedier til rådighed for privat brug en del af året, bliver personen kun beskattet af et forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, godet er til rådighed. Personen er multimedieskattepligtig af de påbegyndte måneder, hvor multimediet har været til rådighed for privat brug. Tager personen fx midt i en måned multimedier, der ellers ikke har været til privat rådighed, med hjem, bliver personen skattepligtig fra månedens begyndelse.

►I en sag om montører, der havde en bærbar computer med på bopælen, fandt Skatterådet, at computeren ikke var til rådighed for privat anvendelse i hele kalendermåneder, hvor computeren grundet ferie eller andet var afleveret til arbejdsgiver. Se SKM2011.277.SR.◄

Se også

  • C.A.5.2.2 "Vurderingen af hvornår man har multimedier til rådighed for privat brug" om hvornår man har multimedier til rådighed for privat brug.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende telefon:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   
SKM2011.277.SR.

M►ontører, der havde en bærbar computer med på bopælen. Skatterådet fandt, at computeren ikke var til rådighed for privat anvendelse i hele kalendermåneder, hvor computeren grundet ferie eller andet var afleveret til arbejdsgiver. Multimediebeskatning.