Hvis en medarbejder har flere arbejdsgivere, som stiller multimedier til rådighed for privat benyttelse, skal medarbejderen kun multimediebeskattes én gang.

Dette gælder også, hvis en person får multimedier stillet til rådighed for privat brug af både en arbejdsgiver og fra sin virksomhed som selvstændigt erhvervsdrivende.

Se også

  • E.B.2.1 "Eget vareforbrug og anden privat anvendelse" om selvstændigt erhvervsdrivende og multimediebeskatning.