Har en person multimedier til rådighed for privat brug, er det A-indkomst, og arbejdsgiveren har oplysnings- og indeholdelsespligt til SKAT. Har medarbejderen bærbare multimedier til rådighed på arbejdspladsen, men ikke privat rådighed over dem, har arbejdsgiveren desuden en kontrolforpligtelse.

Hvis en medarbejder har flere arbejdsgivere, som stiller multimedier til rådighed for privat benyttelse, skal alle arbejdsgiverne indeholde A-skat og AM-bidrag og indberette til SKAT. SKAT sikrer i forbindelse med medarbejderens årsopgørelse, at medarbejderen kun bliver multimediebeskattet én gang. Medarbejderen kan se mere om dette under de personlige oplysninger i Skattemappen i forbindelse med årsopgørelsen.

Arbejdsgiveren skal indberette og indeholde i det fulde beløb (3.000 i 2011) uanset om medarbejderen er berettiget til ægtefællerabat. SKAT sikrer i forbindelse med medarbejderens årsopgørelse, at medarbejderen opnår den berettigede nedsættelse. Se nærmere om ægtefællerabatten i afsnit C.A.5.2.1.3 om Personer omfattet af reglen.

Har en medarbejder mulighed for at fravælge en arbejdstelefon og i stedet bruge egen telefon til at ringe erhvervsmæssigt, skal medarbejderen være opmærksom på, at arbejdsgiveren kan vælge at refundere udgifterne til erhvervsmæssige opkald (udlæg efter regning) uden, at medarbejderen skal beskattes af dette. Her skal medarbejderen via sin telefonregning dokumentere de opkald, som skal refunderes.

Se også

  • C.A.5.2.3.3 "Arbejdsgiverens forpligtelser" om kontrolkrav til arbejdsgiveren.
  • A.B.1.9.3 om "Godtgørelse af telefonudgifter" om arbejdsgiverens refundering af erhvervsmæssige opkald.
  • C.A.5.2.1.3 om "Personer omfattet af reglen"