Beskatningen af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratialer er beskrevet i afsnit C.A.3.5, Fratrædelsesgodtgørelser.