Hvis en ansat får stillet et kreditkort til rådighed, skal der ikke ske beskatning af denne rådighed eller af anvendelsen, hvis kortet udelukkende er til erhvervsmæssigt brug.

Har den ansatte en privat fordel af økonomisk værdi af det kreditkort, arbejdsgiver stiller til rådighed, er den ansatte som udgangspunkt skattepligtig af denne økonomiske fordel.

Den økonomiske fordel kan bestå i, at den ansatte kan bruge kortet privat, og arbejdsgiver betaler udstedelses- eller fornyelsesgebyr. Betalingen vil i den situation være skattepligtig for medarbejderen.

Godet kan dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i LL § 16, stk. 3, 3. pkt., og er kreditkortet i overvejende grad ydet af hensyn til den ansattes arbejde, kan godet være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder i LL § 16, stk. 3, 6. pkt. Bagatelgrænsen for mindre personalegoder udgør 1.200 kr. i 2022 - (1.200 kr. i 2021), og bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder udgør 6.600 kr. i 2022 - (6.500 kr. i 2021).

Refunderer arbejdsgiveren medarbejderens udgifter til udstedelsen/årsfornyelsen af et kreditkort, som også bruges privat, er der tale om et tillæg til lønnen, som beskattes som A-indkomst.

Se også

  • C.A.5.1.3 "Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder"
  • C.A.5.1.4 "Bagatelgrænsen for mindre personalegoder ".