Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af fri kost og logi, og hvornår man skal bruge regelsættet om kantineordning.

Afsnittet indeholder:

  • Fri kost som en del af lønnen
  • Spisekuponer
  • Oversigt over reglerne for fri kost og kantineordninger.

Fri kost som en del af lønnen

I de tilfælde, hvor maden indgår som en del af lønnen, er det reglerne om fri kost, der gælder. De lempelige regler om kantineordninger gælder kun, så længe tilskuddet ikke indgår i lønfastsættelsen. Lønnen skal være den samme, uanset om den ansatte spiser kantinemad eller selv har mad med. Ved kantineordninger betales maden med beskattede midler i modsætning til fri kost, hvor kosten indgår som en naturlig del af lønnen.

Spisekuponer

Ansatte, der helt eller delvis vederlagsfrit får udleveret spisekuponer fra deres arbejdsgivere til benyttelse på restaurationer og lignende, er skattepligtige af et beløb, der svarer til spisekuponernes pålydende værdi med fradrag af egen betaling.

Oversigt over reglerne for fri kost og kantineordninger

Dette skema giver en oversigt over reglerne for fri kost og kantineordninger.

   

Godet

 

Skattefrit/
skattepligtigt

 

Værdian-
sættelse

 

Bestem-
melser

 

Smågoder

 

Kaffe, te, frugt mv.

 

Skattefrit, gratis gode.

   

Praksis

 

Kantine-
tilskud

 

Standardmad, pris kan være indikator

Tilskud af uvæsentlig værdi/led i almindelig personalepleje

 

Skattefrit gode, hvis egenbetaling på mindst 15/20 kr. for 1 standardmåltid (eksklusive eller inklusive drikkevarer) (vejledende satser).

   

Praksis

 

 

 

Luksusmad, pris kan være indikator

Tilskud af væsentlig værdi/ ikke led i almindelig personale-
pleje

 

Skattepligtigt gode, medmindre egenbetaling afspejler luksus. 

 

Værdian-
sættelse med udgangspunkt i markedsværdien minus egenbetaling

LL § 16, stk. 1 og 3
 

Fri kost

 

Ansatte omfattet af Skatterådets anvisning

Se C.A.5.12.2 om denne anvisning.

 

Skattepligtigt gode.

 

Værdian-
sættes til ►50◄ kr.(2023) for et måltid pr. dag 

 

LL § 16, stk. 1 og 3

 

 

Ansatte ikke omfattet af Skatterådets anvisning

Se C.A.5.12.2 om denne anvisning.

 

Skattepligtigt gode 

 

Værdiansættes med udgangspunkt i markeds-
værdien.

LL § 16, stk. 1 og 3

 

 

Fri kost ved pædagogisk træning

 

Skattefrit

  LL § 16 stk. 15