Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvad et kommanditselskab er og regler og praksis om opgørelsen af den skattepligtige indkomst for kommanditister, herunder reglerne om kildeartsbegrænsning af underskud og reglerne om fradragskonto. Til sidst er der et afsnit om komplementarens skattemæssige forhold.

Afsnittet indeholder: