Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.A Moms indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit D.A Moms indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • Moms One Stop Shop - Særordninger for ydelser og fjernsalg mv. ML §§ 66-66 u (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Hvad er nyt?

Ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 sker der en udvidelse af adgangen til momsfritagelse og -godtgørelse ved leveringer til NATO-styrker til også at dække leveringer til væbnede styrker fra EU-lande i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (Militær mobilitet). Se D.A.10.1.1.7.7.

Ved lov nr. 2616 af 28. december 2021 er der indført fritagelse for levering af varer og ydelser til EU-organer i forbindelse med covid-19-pandemien. Tilsvarende er der indført en fritagelse for disse organers indførsel af varer. Se D.A.10.1.11 og D.A.10.3.8.

Ved bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021 er der indført overgangsbestemmelser for virksomheder tilmeldt One Stop Shop før 1. juli 2021. Se D.A.16.3.5.2.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2021.678.SKTST om ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler anvendt til ærindekørsel.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2021.698.SKTST om udskydelse af virkningstidspunktet for SKM2021.321.SKTST om ændring af praksis for fritagelse for levering af transportydelser.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2021.700.SKTST om momspligt ved ekspropriation før 1. januar 2020.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Skattestyrelsen har indarbejdet tre retningslinjer fra det momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.4.7.4, D.A.6.1.8 og D.A.6.4.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C- eller SKM-nr. 

Afsnit

C-373/19

D.A.5.3.4

C-521/19

D.A.8.1.1.12

C-695/19

D.A.5.10.4

C-717/19

D.A.8.1.1.3.2.3

C-855/19

D.A.7.3 og D.A.13.3

C-21/20

D.A.11.4.3.1 og D.A.4.1.2

C-80/20

D.A.11.1.7, D.A.11.2 og D.A.12.1.2

C-154/20

D.A.11.1.7

C-281/20

D.A.11.1.5.2 og D.A.11.1.7

C-294/20

D.A.12.1.3

C-324/20

D.A.7.2.7 og D.A.8.1.1.6.2

C-334/20

D.A.11.1.3.1.3

SKM2021.346.SR

D.A.5.23.2

SKM2021.365.LSR

D.A.5.9.1

SKM2021.368.LSR

D.A.5.17.3.

SKM2021.370.LSR

D.A.4.3.6.2 og D.A.11.5.7.4

SKM2021.371.BR

D.A.11.1.7

SKM2021.376.SR

D.A.8.1.1.4 og D.A.11.1.2.3

SKM2021.380.SR

D.A.4.1.6.2 og D.A.5.8.4.1.3.2

SKM2021.381.SR

D.A.20.3.2.1 og D.A.20.4.1

SKM2021.394.BR

D.A.11.6.2

SKM2021.395.BR

D.A.11.1.6.2

SKM2021.404.ØLR

D.A.22.12.2, D.A.5.23.2 og D.A.4.3.8

SKM2021.417.LSR

D.A.5.1.5

SKM2021.426.LSR

D.A.5.10.4 og D.A.4.2.3

SKM2021.430.SR

D.A.4.1.8

SKM2021.451.SR

D.A.3.1.3 og D.A.4.1.2

SKM2021.456.LSR

D.A.11.1.7

SKM2021.478.SR

D.A.5.21.3

SKM2021.481.LSR

D.A.5.15.2 og D.A.11.1.3.4

SKM2021.482.LSR

D.A.11.4.2.1 og D.A.11.1.3.1.3

SKM2021.506.LSR

D.A.11.1.2.3

SKM2021.538.SR

D.A.10.1.3.2

SKM2021.543.BR

D.A.4.8.2

SKM2021.553.BR

D.A.4.8.2

SKM2021.554.BR

D.A.4.8.2

SKM2021.555.LSR

D.A.5.9.1

SKM2021.559.SR

D.A.11.1.2.3

SKM2021.560.SR

D.A.6.1.9

SKM2021.561.LSR

D.A.5.12.2

SKM2021.599.LSR

D.A.14.1.2

SKM2021.601.LSR

D.A.12.2

SKM2021.623.SR

D.A.4.3.6.2

SKM2021.625.BR

D.A.11.1.6.2

SKM2021.651.SR

D.A.5.21.3

SKM2021.656.SR

D.A.5.1.5.

SKM2021.658.LSR

D.A.3.3.1.

SKM2021.659.LSR

D.A.14.1.6

SKM2021.664.LSR

D.A.11.1.2.3 og

D.A.11.1.3.7

SKM2021.665.BR

D.A.5.17.2.

SKM2021.669.SR

D.A.5.8.5

SKM2021.670.SR

D.A.14.1.2

SKM2021.672.SR

D.A.5.12.2

D.A.5.12.3

D.A.4.2.3

SKM2021.678.SKTST

D.A.11.6.2

SKM2021.684.SR

D.A.5.12.2

D.A.5.12.3

D.A.4.2.3

SKM2021.687.LSR

D.A.5.8.7

SKM2021.688.LSR

D.A.8.1.1.10.2

SKM2021.690.LSR

D.A.11.1.2.5 og D.A.11.1.4.2

SKM2021.692.LSR

D.A.11.1.7

SKM2021.694.SR

D.A.3.1.4.1

D.A.5.11.8.2

SKM2021.698.SKTST

D.A.10.1.2.4

SKM2021.700.SKTST

D.A.4.1.4 og D.A.4.2.4

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A Moms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.