Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.A Moms indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit D.A Moms indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • Moms One Stop Shop - Særordninger for ydelser og fjernsalg mv. ML §§ 66-66 u (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Hvad er nyt?

Ved lov nr. 832 af 14. juni 2022 er der i momsloven indsat en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler om foreløbig fradragsprocent i forbindelse med delvis fradragsret og regulering fra foreløbig til endelig fradragsprocent i forbindelse med delvis fradragsret. Se D.A.11.4.2.1. Virkningstidspunktet for reglerne vil blive fastsat i momsbekendtgørelsen.

Ved lov nr. 904 af 21. juni 2022 er der vedtaget en udvidelse af samleordningen i brugtmomssærordningen. Skatteministeren vil fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet. Se D.A.18.4.1.

EU-Domstolen fandt i sag C-294/21, Navitours Sàrl, at bådture for turister var personbefordring, selvom de startede og sluttede samme sted.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2022.392.SKTST, der indeholder en praksisændring. Den består i, at Skattestyrelsen ændrer betingelserne for, hvornår veteranbiler momsretligt kan anses for samlerobjekter i henhold til momslovens § 69, stk. 5, nr. 2. Skattestyrelsen anerkender endvidere, at også luftfartøjer, som opfylder nærmere angivne kriterier momsretligt skal anses for et samlerobjekt omfattet af momslovens § 69, stk. 5, nr. 2.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C- eller SKM-nr.

Afsnit

C-141/20

D.A.3.3.1 og D.A.14.1.7

C-269/20

D.A.3.3.1, D.A.4.3.9 og D.A.14.1.7

C-607/20

D.A.4.3.9

C-696/20

D.A.6.3

C-98/21

D.A.11.1.3.2.3.

C-194/21

D.A.11.7.3

C-235/21

D.A.11.1.7

C-247/21

D.A.4.8.1

C-250/21

D.A.5.11.4.2.

C-267/21

D.A.6.2.6.5

C-293/21

D.A.3.1.4.3

C-294/21

D.A.5.15.2

C-368/21

D.A.4.9.3

C-378/21

D.A.13.6

C-458/21

D.A.5.1.3

C‑459/21

D.A.11.5.2

C-512/21

D.A.11.1.5.2

C-596/21

D.A.11.1.5.2

C-641/21

D.A.6.2.4.1

SKM2022.349.SR

D.A.5.9.5 og D.A.3.4

SKM2022.350.SR

D.A.5.11.8.7

SKM2022.351.SR

D.A.5.11.9.3

SKM2022.392.SKTST

D.A.18.3.4.

SKM2022.401.LSR

D.A.4.10.2.3.3 og D.A.10.3.5

SKM2022.421.SR

D.A.4.1.6.2, D.A.4.1.6.3 og D.A.6.2.8.12

SKM2022.429.SR

D.A.6.1.6.2

SKM2022.432.SR

D.A.11.6.2, D.A.11.6.1 og D.A.11.6.3.3.2

SKM2022.445.LSR

D.A.11.1.3.2.2

SKM2022.446.LSR

D.A.6.2.7.1.3.2.1 og D.A.6.2.7.1.3.2.2.4

SKM2022.449.SR

D.A.8.1.1.4

SKM2022.453.SKTST

D.A.5.8.5 og D.A.5.8.6

SKM2022.463.SKTST

D.A.10.1.4.4

SKM2022.476.SR

D.A.4.1.8

SKM2022.489.SR

D.A.11.4.3.1

SKM2022.506.SR

D.A.5.10.5 og D.A.5.11.6.7

SKM2022.516.SR

D.A.5.11.8.7

SKM2022.519.LSR

D.A.3.1.4.1 og D.A.5.9.5

SKM2022.527.LSR

D.A.8.1.1.7.5.1 og D.A.11.4.2.2.1

SKM2022.534.SR

D.A.5.1.5 og D.A.11.4.2.1

SKM2022.539.SR

D.A.3.2.4 og D.A.11.5.5

SKM2022.549.LSR

D.A.11.1.3.4

SKM2022.550.LSR

D.A.6.2.7.1.3.2.1

SKM2022.554.SR

D.A.5.11.4.3 og D.A.5.11.5.2

SKM2022.556.SR

D.A.3.4 og D.A.5.9.5

SKM2022.601.LSR

D.A.11.1.7

SKM2022.602.SR

D.A.5.11.7.2, D.A.8.1.1.9 og D.A.18.3.3

SKM2022.611.VLR

D.A.11.3

SKM2022.620.VLR

D.A.11.1.4.2 og D.A.11.1.4.3.2

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A Moms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.