Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke personer der anses for momspligtige personer (afgiftspligtige personer).

Afsnittet indeholder:

  • Momspligtige personer ML § 3, stk. 1 (D.A.3.1)
  • Andre momspligtige personer ML § 3, stk. 2, nr. 1-3 (D.A.3.2)
  • Fællesregistrering og delregistrering (D.A.3.3)
  • Misbrug (D.A.3.4).