åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver momsfritagelserne uden fradragsret. Se ML § 13. 

Afsnittet indeholder:

 • Sundhedssektoren ML § 13, stk. 1, nr. 1) (D.A.5.1)
 • Social forsorg og bistand ML § 13, stk. 1, nr. 2) (D.A.5.2)
 • Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3) (D.A.5.3)
 • Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4) (D.A.5.4)
 • Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13, stk. 1, nr. 5) (D.A.5.5)
 • Kulturelle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 6) (D.A.5.6)
 • Kunstnerisk virksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 7) (D.A.5.7)
 • Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8) (D.A.5.8)
 • Levering af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 9) (D.A.5.9)
 • Forsikringsvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 10) (D.A.5.10)
 • Finansielle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 11) (D.A.5.11)
 • Lotterier og lign. samt spil om penge ML § 13, stk. 1, nr. 12) (D.A.5.12)
 • Postydelser ML § 13, stk. 1, nr. 13) (D.A.5.13)
 • Levering af frimærker ML § 13, stk. 1, nr. 14) (D.A.5.14)
 • Personbefordring ML § 13, stk. 1, nr. 15) (D.A.5.15)
 • Bedexmænd og begravelsesforretninger xML § 13, stk. 1, nr. 16) (D.A.5.16)
 • Velgørende arrangementer ML § 13, stk.1, nr. 17) (D.A.5.17)
 • Genbrugsbutikker med almennyttigt formål ML § 13, stk. 1, nr. 18) (D.A.5.18)
 • Selvstændige grupper af personer ML § 13, stk. 1, nr. 19) (D.A.5.19)
 • Investeringsguld ML § 13, stk. 1, nr. 20) (D.A.5.20)
 • Velgørende foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 21) (D.A.5.21)
 • Offentlige radio- og fjernsynsforetagenders ikke-kommercielle virksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 22) (D.A.5.22)
 • Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2 (D.A.5.23)
 • Baggrundsviden om momsfritagelserne i ML § 13 (D.A.5.24)