Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for fastsættelse af momsgrundlaget ved indenlandske leverancer, ved erhvervelse (dvs. køb) af varer fra andre EU-lande samt ved import (dvs. køb) af varer fra lande uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Momsgrundlag ved indenlandske leverancer mod vederlag ML §§ 27-30 (D.A.8.1)
  • Momsgrundlag ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande ML § 31 (D.A.8.2)
  • Momsgrundlag ved import af varer fra lande uden for EU ML § 32 (D.A.8.3).