Indhold

Dette afsnit beskriver de momsfritagelser med fradragsret, som der er i forbindelse med leverancer, erhvervelser og indførsler af varer og ydelser. Se ML §§ 34-36.

Afsnittet indeholder:

  • Leverancer ML § 34 og ML § 34 b (D.A.10.1)
  • Erhvervelser ML § 35 (D.A.10.2)
  • Indførsel ML § 35 a og ML § 36 (D.A.10.3)
  • Baggrundsviden om momsfritagelserne i ML §§ 34-36 (D.A.10.4).

Om momsfritagelsen ved salg til platforme mv. i ML 34 a, se D.A.4.2.5.