åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11 Fradrag" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om fradrag for moms (købsmoms) i ML §§ 37-42 og om regulering af momsfradrag i ML §§ 43, 44 og 37, stk. 3 og 4. Reglerne om fradrag og regulering af fradrag har baggrund i momssystemdirektivets artikel 167-192.

Afsnittet indeholder:

 • Generelle betingelser for fradragsret (D.A.11.1)
 • Tidspunktet for fradragsrettens indtræden (D.A.11.2)
 • Fuld fradragsret (D.A.11.3)
 • Delvis fradragsret (D.A.11.4)
 • Særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation, gaver og hotelovernatning ML § 42 (D.A.11.5)
 • Køretøjer (D.A.11.6)
 • Regulering af fradrag (D.A.11.7).

Se også

 • D.A.3 Momspligtige personer
 • D.A.4 Momspligtige transaktioner
 • D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret
 • D.A.10 Momsfritagelser med fradragsret.