Indhold

Dette afsnit beskriver One-Stop-Shop særordningen for virksomheder fra lande udenfor EU, der leverer elektroniske ydelser til ikke-afgiftspligtige personer i Danmark. Se ML § 66.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.16.1)
  • Formålet med One-Stop-Shop særordningen (D.A.16.2)
  • Regler for anvendelse af One-Stop-Shop særordningen (D.A.16.3)
  • Anmeldelse og registrering (D.A.16.4)
  • Angivelse og betaling (D.A.16.5)
  • Afmeldelse og udelukkelse fra One-Stop-Shop særordningen (D.A.16.6)
  • Regnskab (D.A.16.7).
  • ►Nye regler fra 2015 (D.A.16.8)◄

Bemærk

One-Stop-Shop særordningen for elektroniske ydelser er midlertidig. Ordningen blev forlænget til 31. december 2014, jf. artikel 1 i direktiv 2008/8/EF (momspakken). Fra 1. januar 2015 indføres der en permanent ordning, som også kommer til at gælde for EU-virksomheder, og som ud over elektroniske ydelser også vil omfatte teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester.

Se også

Se også:

  • Afsnit D.A.6.2.8.12 om elektroniske ydelser ML § 21 c
  • Vejledning E-nr. 121 "Momssærordning for virksomheder udenfor EU der vælger Danmark som registreringsland". Vejledningen findes også på engelsk: E-nr. 121 (GB) "Special VAT scheme for enterprises outside the EU - choosing Denmark as their country of registration".