Indhold

Dette afsnit beskriver den særordning, som gælder for transaktioner indenfor EU, udført af rejsebureauer, der handler i eget navn overfor den rejsende, og som til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer. Se ML §§ 67 - 68 a.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om særordningen for rejsebureauer (D.A.17.1)
  • Lovgrundlag (D.A.17.2)
  • Virksomheder, der skal anvende særordningen for rejsebureauer ML § 67 (D.A.17.3)
  • Ydelser, der er omfattet af særordningen for rejsebureauer ML § 67, stk. 1, og § 67 a (D.A.17.4)
  • Leveringsstedet for rejsebureauydelsen ML § 67 b (D.A.17.5)
  • Momsgrundlaget ML § 67 c (D.A.17.6)
  • Transaktioner uden for EU ML § 67 d (D.A.17.7)
  • Egenproducerede ydelser ML § 67 (D.A.17.8)
  • Fradrag for moms ML § 68 (D.A.17.9)
  • Faktura- og regnskabskrav ML § 68 a (D.A.17.10).