Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af kernebegreberne "momspligtige personer" (afgiftspligtige personer), "selvstændig virksomhed" og "økonomisk virksomhed". Se ML § 3, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.4.1 for mere information om leverancer mod vederlag.

Bemærk

Særlige typer af momspligtige personer er beskrevet i:

  • afsnit D.A.3.2 om andre momspligtige personer
  • afsnit D.A.3.3 om fællesregistrering og delregistrering.